esny.cz
Měsíc duben všeobecně:
Březen – za kamna vlezem; duben ještě tam budem.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Duben hojný vodou – říjen vínem.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
V dubnu hrom – nebojí se mrazu strom.
Čím kvete trní později, tím méně se urodí sena a obilí.

1. dubna: sv. Huga
Prší-li na sv. Huga, bývá mokrý máj.

Zelený čtvrtek:
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Na Zelený čtvrtek hrách zasívej, na Velký pátek zemí nehýbej, na Bílou sobotu
štěpy zasazuj.

Velký pátek:
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Velký pátek vláha – úrodu zmáhá.

Bílá sobota:
Když prší do Božího hrobu, bude žíznivý rok.
Když prší na Velkou noc, nebude sena moc.

Neděle velikonoční – Hod Boží velikonoční:
Na Boží-li hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.

17. dubna: bl. Rudolfa, mučedníka ve Švýcarsku
Sv. Rudolf otvírá dveře i okna.

24. dubna: sv. Jiřího
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Jiří a Marek – mrazem se zalek.
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
Před Jiřím sucho, po něm mokro.
Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři.
Svatý Jiří kravám píci dává.
Jak dlouho žába před svatým Jiřím křičí, tak dlouho po svatém Jiří mlčí.
Může-li se havran o svatém Jiří v žitě skrýti, budem úrodný rok míti.
Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po něm ztratí.
Kolikrát se objevilo jíní před svatým Michalem, tolikrát přijde po Jiřím.
Do svatého Jiří tráva neroste, kdyby ji kleštěmi tahal,
po svatém Jiří roste, třeba ji palicí zatloukal.

25. dubna: sv. Marka
Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
Na svatého Marka deštivo – sedm týdnů blátivo.
Na svatého Marka zasej oharka.

28. dubna: sv. Vitala
Mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě čtyřicet dní.