esny.cz
Měsíc leden všeobecně:
V lednu za pec si sednu.
V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Teplý leden, z korce mandel jeden.
V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
Leden drsný prospívá osení.
V lednu-li hřímá, tuhá je zima.
Když rok mrazem a sněhem začíná, dosti chleba se předpovídá.

1. ledna: Nový rok, dnes Matky Boží Panny Marie
Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou samou slotu, slotu jen.
Na Nový rok déšť – o velikonocích sníh.
Na Nový rok o slepičí krok.

2. ledna: sv. Makaria
Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá.

3. ledna: Nejsvětějšího Jména Ježíš
Na Jména Ježíš – ke kamnům nejblíž.

6. ledna: sv. Tří králů – Zjevení Páně
Na Tři krále – zima stále.
Tři králové mosty staví, nebo je boří.
Na Tři krále o skok dále.

8. ledna: sv. Erharta, biskupa v Řezně
O svatém Erhartu zima zebe do nártu.

11. ledna: sv. Hygina
Na svatého Hygina pravá zima začíná.

14. ledna: sv. Hilaria
Svatý Hilarius – vyndej saně, schovej vůz!

Každý měsíc zde najdete lidové pranostiky, které jak věříme, přivádějí člověka k hlubšímu zamyšlení o přírodních zákonitostech a k bližšímu vztahu k naší Matce zemi. Na základě lidových pranostik, které vytvořili naši předci pozorováním přírody, můžeme také věštit a predikovat. Je určitě zajímavé sledovat, jak se pranostiky plní a do jaké míry se mění chod přírodních zákonů jak během času na naší planetě, tak i v důsledku změn způsobených lidskou činností.

15. ledna: sv. Pavla
Na svatého Pavla poustevníka pěkný den – dobrý rok je uveden, větrný den – mokrý rok.
Je-li svatý Pavel jasný – rok šťastný.

16. ledna: sv. Marcela I
Na svatého Marcela zima leze do těla.

17. ledna: sv. Antonína
Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí ho hned.

18. ledna: sv. Prisky
Svatá Priska pod saněmi píská.

19. ledna: sv. Knuta
Na svatého Knuta přichází zima krutá.

20. ledna: sv. Fabiána a Šebestiána
O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.
Nemrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.
Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.

21. ledna: sv. Anežky Římské
O svaté Anežce od kamen se nechce.
Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče, schovej zhryzky.
Svatá Anežka když laskavá,vypustí skřivana z rukáva.

22. ledna: sv. Vincence
Na svatého Vincence seď doma u pece.
Svítí-li slunce v den svatého Vincence, třeba pro víno a žito starat se o žence.
Slunce-li na svatého Vincence svítí, budeme hojnost žita, vlny míti.

24. ledna: sv. Timoteje – Bohuslava – nyní 26.1.
Svatý Timotej ledy láme, nemá-li je, nadělá je.

25. ledna: Obrácení sv. Pavla, apoštola
Na svatého Pavla pohoda – jistá Boží úroda.
Na Pavla obrácení též i zima se promění; buď popustí, nebo zhustí.
V den obrácení svatého Pavla, když teče voda po silnici, šetřte pro dobytek píci.
Medvěd na svatého Pavla obrácení obrací se na druhý bok.

26. ledna: sv. Polykarpa – nyní 23.2.
Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.

28. ledna: Karla Velikého, císaře římské říše
Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.

29. ledna: sv. Františka Saleského
Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.