Význam jmen / Ludomíra

Různé podoby jména: Luďa, Luďka, Luděnka, Lumíra, Mirka
Původ: slovanský
Význam: (jenž) lidu přináší mír
Svátek: 1. srpna (starší kalendář)