Význam jmen / Manon

Různé podoby jména: Manka, Manonka, Nona
Původ: hebrejský
Význam: francouzská podoba jména Marie (f)
Svátek: 12. září (Marie)