Význam jmen / Manuela

Různé podoby jména: Manuelka, Manka, Manuška, Manela, Nela
Původ: hebrejský
Význam: podoba jména Emanuela (španělské jméno)
Svátek: 26. března (Emanuel)