Význam jmen / Marlena

Různé podoby jména: Marlenka, Marluška, Marla, Lenka
Původ: různý
Význam: buď spojením jmen Marie a Magdaléna (německý význam); nebo spojením Mar(x) a Len(in) v Sovětském Svazu; možná i holandská podoba jména Magdaléna
Svátek: 12. září (Marie)