Význam jmen / Maxmilián

Různé podoby jména: Max, Maxim, Maxek, Maxa, Maxíček
Původ: latinský
Význam: největší, významný, náležející k rodu Maximinů
Svátek: 29. května (Maxim)