Význam jmen / Mína

Různé podoby jména: Minuška, Minučka, Minka
Původ: německý
Význam: osamostatnělá domácká podoba jmen Vilemína a Hermína
Svátek: 7. ledna (Vilma)