Význam jmen / Mlad

Různé podoby jména: Mlado, Mládek, Mladouš
Původ: slovanský
Význam: mladý
Svátek: 8. února (Milada) ; 14. listopadu (starší kalendář)