Význam jmen / Mona

Různé podoby jména: Monuška, Monka, Moninka
Původ: anglický
Význam: urozená, ušlechtilá paní; též domácká podoba jména Monika
Svátek: 21. května (Monika)