Význam jmen / Monika

Různé podoby jména: Monička, Moninka, Monka, Monča, Nika
Původ: nejasný
Význam: osamělá, jediná (z řečtiny); bohyně (fénický význam); rádkyně (z latiny)
Svátek: 21. května