Význam jmen / Nela

Různé podoby jména: Neluška, Nelinka, Nelka, Nelička
Původ: různý
Význam: odvozeno ze jmen Kornélie, Petronela, Helena, Eleonora
Svátek: 2. února