Význam jmen / Nikodéma

Různé podoby jména: Nikola, Nikuška, Nika, Kodeta
Původ: řecký
Význam: vítěz nad lidem
Svátek: 6. prosince (Mikuláš)