Význam jmen / Nikol

Různé podoby jména: Nikolka, Nikuška, Nička, Niki
Původ: řecký
Význam: vítězka nad lidem; vítězství lidu (francouzské jméno)
Svátek: 20. listopadu