Význam jmen / Patricie

Různé podoby jména: Paty, Patřička, Říká
Původ: latinský
Význam: patricijský, šlechtický, urozený
Svátek: 2. července