Význam jmen / Perzida

Různé podoby jména: Perza, sidka
Původ: řecký
Význam: pocházející z Persie; Peršanka
Svátek: 6. června ; 23. června