Význam jmen / Prokopa

Různé podoby jména: Prokopka, Prokuška, Proka
Původ: řecký
Význam: průkopník; cestu razící; zdárný; prospívající; připravený k boji
Svátek: 4. července (Prokop)