Význam jmen / Romana

Různé podoby jména: Romanka, Romča, Romuška, Romka, Romina
Původ: latinský
Význam: pocházející z Říma, Římanka
Svátek: 18. listopadu