Význam jmen / Saskie

Různé podoby jména: Saska, Sasi, Sáša, Sasinka
Původ: holandský
Význam: nejasný (podle ženy malíře Rembranta)
Svátek: 21. dubna (Alexandra)