Význam jmen / Simeon

Různé podoby jména: Simek, Simeonek
Původ: hebrejský
Význam: slyšící, naslouchající
Svátek: 18. února (starší kalendář) ; 22. prosince (Šimon) ; 12. prosince (Simona)