Význam jmen / Smil

Různé podoby jména: Smilek, Milek
Původ: český
Význam: bohabojný, uctívající Boha
Svátek: 14. srpna (starší kalendář)