Snář / Adopce

býti adoptován – čeká tě menší rozčarování
adoptovat dítě – odlož stěhování, štěstí ti nepřinese
starat se o adoptované dítě – nikam nejezdi, na cestách tě čeká nemoc a zlí lidé
vidět adoptované dítě – cizí lidé ti pomohou zbohatnout
zdá-li se o ní muži – úspěšným podnikáním rychle a hodne zbohatneš
zdá-li se o ní svobodné mladé ženě nebo vdově – jistý sňatek