Snář / Advokát

být jím – sám sobě nikdy nelži
hádat se s ním – konečně vyřešíš dlouho odkládaný problém
rozmlouvat s ním – dej si pozor, někdo tě chce ošidit
vidět ho – přijmeš pozvání do společnosti, výdaje s tím spojené se ti vyplatí
mít s ním jednání – nehoda nebo ztráta
nechat se jím obhajovat – nechtěj pomoc od přátel, přinese ti jen problémy
oblečený v taláru – připrav se na ztráty
potkat ho – na obzoru je špatná zpráva
zdá-Ii se o něm mladé ženě – jiná žena tě ošklivě pomluví