Snář / Akát

uschlý – dnes tě čeká zármutek
zelený – dnes budeš mít krásný den
cítit jeho vůni – tvoji přátelé jsou falešní a lstiví