Snář / Aksamit

nabízet – úspěch v podnikání
kupovat – tvé majetkové záležitosti volají po uspořádání
nosit z něj oděv – falešní přátelé využívají tvou přílišnou pýchu
vidět starý a potrhaný – naděje na úspěch v lásce
zdá-Ii se o něm mladé ženě – tvůj příští přítel bude bohatý