Snář / Almužna

brát ji – někdo tě poníží
dává ji bohatý – v brzké době tě potká neštěstí
dává ji chudý – někdo ti chce uškodit
dávat ji z donucení – vše dobré se obrátí v tvůj neprospěch
odmítnout ji – máš před sebou nepříjemnosti, plynoucí z pomluv