Snář / Archanděl

slyšet ho troubit – spor u soudu vyhraješ
vidět ho – bez píle nezmůžeš nic