Snář / Asistent

býti jím – nejsi ctižádostivý
poslouchat jeho příkazy – někdo ti ublíží
vidět ho – nebuď tak zahleděný do sebe