Snář / Atlet

býti jím – i malá snaha se podílí na úspěchu
dívat se na něj – starej se o. své tělo a budeš zdravý