Snář / Bakterie

vyjadřuješ se úplně nesouvisle, nikdo ti nerozumí