Snář / Balzám

čichat k němu – čeká tě příjemný život
potírat se jím – nepřeháněj to s nočním hýřením
potírat někoho jiného – ústy se dočkáš až ve stáří
zdá-Ii se o něm nemocnému – jisté uzdravení
zdá-Ii se o něm zdravému – tvé přání se splní