Snář / Basa

hrát na ni – nečekaně zchudneš
kupovat ji – soucitu se nedočkáš
vidět jak hraje sama – trpělivost, i ty se dočkáš štěstí
vidět na ni někoho hrát – nebuď tak pasivní
vidět ji bez strun – hrozí ti úraz