Snář / Borovice

křivá – snahu jen předstíráš
urostlá – něco tě velice potěší
zdá-Ii se o ní ženě – trápení v manželství