Snář / Bříza

lézt na ni – příjemná událost
vidět ji – trest bude zasloužený
kácet ji – jistá ztráta na majetku