Snář / Býk

běžící – někdo tě pronásleduje
bílý – dáváš přednost duchovnu před majetkem
bojovat s ním – čeká tě utrpení
být jím povalen na zem – tvoje láska je opětována
být jím trknut – štěstí v lásce
koupit ho – pohádáš se s partnerem
porazit jej na zem – nebezpečí se ti vyhne
vidět ho – buď opatrný, něco ti hrozí
zabít ho – budeš žít v utrpení