Snář / Čajové šálky

vidět je – něco tě potěší
kupovat je – finanční tíseň
pít z nich víno – brzo se dočkáš štěstí
rozbít je – tvá radost bude zkalená nečekaným problémem