Snář / Cent

vidět – okolí tě bude stále víc utlačovat