Snář / Červenka

krmit ji – nejsi ve všem nejlepší
vidět ji letět – dobrá zpráva
vidět ji na stromě – nezklam důvěru okolí