Snář / Chlapec

být jím – nepřipouštěj si starosti
vidět jej – přírůstek v rodině
vidět je při rvačce – dáš se zlákat k podvodu
vidět zpívat v kostele – pozvání na slavnost
vyučovat je – tvá rozhodnutí budou správná