Snář / Chlév

bílit – zármutek
uklízet prázdný – uvažuj rozvážně
vidět plný dobytka – řiď se srdcem, rozum nemá pokaždé pravdu