Snář / Chmel

drátkovat – pečlivou prací dojdeš blahobytu
sklízet – lehce přijdeš k penězům
zavádět – tvé práce si nikdo neváží
vidět na hromadách – život s dostatkem peněz bude snadný