Snář / Chodidla

bolavá – hádky v rodině
oteklá – chceš spoléhat jen sám na sebe
umývat svá vlastní – jiní tě využívají
vidět svá vlastní – někdo tě zmanipuluje
vidět někoho jiného – buď rozhodný
zmrzačená – špatná zpráva od příbuzných z ciziny