Snář / Churavý

sám být – pevné zdraví
ošetřovat někoho churavého – máš dobré srdce
vidět ho – špatná zpráva ti zkazí náladu