Snář / Chvála

sám ji vyslovit – přátelé obdivují tvé čestné a přímé jednání
slyšet ji na sebe – někdo tě chce podvést