Snář / Čísla

nízká – proč trávíš čas v nehodné společnosti
přeházená – tvá situace se nezmění
vysoká – čeká tě neúspěch
sudá – spokojený život
lichá – nerozvážným konáním přijdeš o peníze
gumovat je – zadlužíš se
losovat je – máš naději na příjem větší finanční částky
psát je – zbohatneš
vidět napsaná rukou – čeká tě blahobyt
vidět vytištěná – vsad je do loterie