Snář / Dáma

být jí – štěstí si musíš pěstovat
mladá – ztráta na majetku
stará – někdo tě zle pomluví
mluvit s ní – svým chováním dáš podnět k pomluvám
hádat se s ní – špatné zprávy