Snář / Dělo

slyšet výstřel z něj – způsobíš nepříjemnost blízké osobě
vidět je postavené – zklamání v lásce
vidět je přesunovat – očekávej neštěstí ve svém blízkém okolí
zdá-Ii se o něm svobodné dívce – vdáš se za vojáka