Snář / Detektiv

být jím – zabráníš vloupání v blízkém okolí
mluvit s ním – někdo tě okrade
vidět jej – zabezpeč lépe svůj byt nebo dům před zloději