Snář / Dobytek

bít jej – nebuď nespravedlivý ve svých soudech
být jím obklopen – sám si zkomplikuješ život
hnát jej – blízká osoba ti způsobí radost svým skutkem
vidět hubený – ztrátě peněz se nevyhneš
vidět tučný – spokojený život dobře finančně zajištěný
vidět splašený – tvá kariéra je ohrožená
vidět ve stáji – budeš bohatý
vidět na pastvě – sám se musíš zasloužit o své štěstí
vidět velké stádo – nevzdávej své cíle
vidět černý nebo s dlouhými rohy – objeví se noví nepřátelé