Snář / Doga

honit se s ní – málo radosti máš v životě
mít ji – najdeš dobrého přítele
nechat se pokousat – někdo ti chystá léčku
zlá a útočná – lidé ti nepřejí štěstí